Ai phải bồi thường khi biển quảng cáo rơi trúng người đi đường?

[ad_1]

Khí hậu Việt Nam dù ở miền nào cũng đều trải qua mùa mưa. Việc mưa to, gió giật mạnh gây ra han gỉ, đồng thời gây nguy hiểm cho người đi đường qua lại. Vậy khi biển quảng cáo rơi trúng người đi đường thì ai là người bội thường thiệt hại?

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp bất khả kháng.

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Việc để biển quảng cáo bị han gỉ do lỗi chất lượng, không duy tu bảo dưỡng của chủ sở hữu, đơn vị quản lý dù lí do là từ thời tiết (mưa bão) vì đây là sự kiện năm nào cũng xảy ra, dẫn đến hậu quả gây thiệt hại đến sức khỏe của cá nhân nên sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Mức bồi thường thiệt hại khi để biển quảng cáo rơi trúng người đi đường

Theo Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, mức bồi thường dựa trên tình hình thiệt hại thực tế. 

Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp biển quảng cáo rơi trúng người đi đường làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của họ thì bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trên đây là nội dung bài viết ai phải bồi thường khi biển quảng cáo rơi trúng người đi đường?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link