10 min FULL BODY FAT BURNING HIIT (No Equipment) New Update

Bạn đảng tìm kiếm hiit, Bạn đã tìm kiếm chính xác rồi, đây là những bài tập yoga giúp bạn cải thiện được thận hình nâng cao sức khỏe , hãy cùng xem và chia sẽ nhé:A 10 min intense full body, fat burning, HIIT style, at home workout! No equipment needed.
??SHOP MY COOKBOOKS!:

⭐️DO THIS WARM UP FIRST:
⭐️DO THIS COOL DOWN AFTER:

⭐️WORKOUTS TO PAIR WITH THIS ONE:
15 min Abs + Arms:
20 min Full Body:
20 min Lower Abs:

??SUBSCRIBE TO MY MAIN CHANNEL (what i eat, recipes, vlogs):

? GEAR I USE:
??THE MAT I USE (Exercise 6X4): (MADFIT10 for 10% off)
CAMERA:
42.5mm LENS:
TRIPOD:
MICROPHONE:
GOPRO:

✘ I N S T A G R A M: @madfit.ig
✘ T W I T T E R: @maddielymburner
✘ F A C E B O O K: facebook.com/madfit.ig
✉ C O N T A C T (business inquiries): madfit95@gmail.com