เพลง- Five Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว | nursury rhyme | เพลงเด็กภาษาอังกฤษ2564 แอนนิเมชั่นใหม่ NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “เพลง”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “Five Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว | nursury rhyme | เพลงเด็กภาษาอังกฤษ2564 แอนนิเมชั่นใหม่” nhằm giải đáp các thắc mắc เพลง của các bác. Cùng xem video bên dưới:

Five Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว | nursury rhyme | เพลงเด็กภาษาอังกฤษ2564 แอนนิเมชั่นใหม่

Five little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only four little ducks came back.
.
one two three…
.
Four little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only three little ducks came back.
.
one two three
.
Three little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only two little ducks came back.
.
one two ..
.
Two little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only one little duck came back.
.
One
.
One little duck
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But none of the five little ducks came back.

Sad mother duck
Went out one day
Over the hill and far away
The sad mother duck said
“Quack, quack, quack.”
And all of the five little ducks came back.

ช่องเพลงเด็ก
สนับสนุนพัฒนาการเด็กไทย
เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับ เพลง และ สัตว์ ต่างๆ
เป็ด ลิง กบ ช้าง เต่า แมงมุม
เราทำเป็นเพลงออกมามากมายเพื่อให้เรียนรู้
ผ่านเพลงได้ง่าย ส่งเสริมพัฒนาการ และอารมณ์
ของเด็กไทย มีทั้งเพลงช้าง เพลงเป็ด เพลงเต่า
เพลงกบเอยทำไมจึงร้อง เพลงรถไฟ เพลงแมงมุมลาย
เพลงหนอนผีเสื้อ เพลงลิงเจี๊ยก เจี๊ยก และยังมี
เพลงสำหรับกล่อมนอน เพลงฟังก่อนนอน
เพลงกล่อมเด็กอีกด้วย ทั้งเพลง นกขมิ้นเหลืองอ่อน
เพลง เจ้านกกาเหว่าเอย อีกทั้งเพลงพื้นบ้าน
ก็มีให้ฟังเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านสืบไป
เช่น เพลงรีรี ข้าวสาร เพลงแม่งูเอ๋ย กินน้ำบ่อไหน
ทั้งเด็กอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย
จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
เพลงเด็ก ช่องเรา เป็น เพลงฮิต ที่ได้รับความนิยม
เป็น เพลงเด็กอนุบาล มีทั้งเพลงไทย และเพลงสากล
เรามี เพลงภาษาอังกฤษ ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วย
#เพลงเด็๋ก #เพลงเด็๋กอนุบาล #เพลง

#Ducks #เพลงเปด #ตว #nursury #rhyme #เพลงเดกภาษาองกฤษ2564 #แอนนเมชนใหม

Từ khóa tìm kiếm: เพลงเด็ก,เพลงฮิต,เพลง เด็ก,เพลง,เพลงใหม่ล่าสุด,เพลงกล่อมเด็ก,เพลงเด็กในตำนาน,เพลงส่งเสริมพัฒนาการ,เพลงกล่อมนอน,เพลงสื่อการสอน,สื่อการเรียนการสอน,สัตว์,เรียนรู้เรื่องสัตว์,เรียนรู้เรื่องสี,เรียนเรื่องสัตว์,เพลงเด็กอนุบาล,เพลงเด็กก่อนวัยเรียน,เพลงเด็กปฐมวัย,เด็กก่อนวัยเรียน,เด็กอนุบาล,เด็กปฐมวัย,kids song,เพลงเด็๋กอนุบาล,เพลงเด็๋ก,เพลงเด็๋กอนุบาลภาษาอังกฤษ,เพลงเด็๋กน้อย