เพลง- เพลงรักยุค 80 90 – เพลงรักเก่าที่ดีที่สุดในโลก – เพลงอมตะที่ไพเราะที่สุดในช่วงเวลาที่น่าจดจำ NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “เพลง”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “เพลงรักยุค 80 90 – เพลงรักเก่าที่ดีที่สุดในโลก – เพลงอมตะที่ไพเราะที่สุดในช่วงเวลาที่น่าจดจำ” nhằm giải đáp các thắc mắc เพลง của các bác. Cùng xem video bên dưới:

เพลงรักยุค 80 90 – เพลงรักเก่าที่ดีที่สุดในโลก – เพลงอมตะที่ไพเราะที่สุดในช่วงเวลาที่น่าจดจำ

Thanks for watching. If you like video please “SUBSCRIBE” – “LIKE” – “SHARE” -“COMMENT”
►Subscribe for more:
►Fanpage:

➨Lyrics Take Me To Your Heart:
Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won’t let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I’m old
Show me what love is – haven’t got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We’re only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is – be my guiding star
It’s easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don’t really comprehend

Don’t need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me want to sing

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I’m old
Show me what love is – haven’t got a clue
Show me that wonders can be true

➨Lyrics I Want It That Way:
Yeah!
You are, my fire,
The one, desire,
Believe, when I say
I want it that way

But we, are two worlds apart,
Can’t reach to your heart,
When you say,
That I want it that way

Tell me why,
Ain’t nothin’ but a heartache,
Tell me why,
Ain’t nothin’ but a mistake,
Tell me why,
I never wanna hear you say,
I want it that way

Am I, your fire?
Your one, desire,
Yes I know, it’s too late,
But I want it that way

Tell me why,
Ain’t nothin’ but a heartache,
Tell me why,
Ain’t nothin’ but a mistake,
Tell me why,
I never wanna hear you say,
I want it that way

Now I can see that we’ve fallen apart,
From the way that it used to be, Yeah,
No matter the distance,
I want you to know,
That deep down inside of me…

You are, my fire,
The one, desire,
You are (You are, You are, You are…)

Don’t wanna hear you say,
Ain’t nothin’ but a heartache,
Ain’t nothin’ but a mistake,
(Don’t wanna hear you say),
I never wanna hear you say,
I want it that way

Tell me why,
Ain’t nothin’ but a heartache,
Tell me why,
Ain’t nothin’ but a mistake,
Tell me why,
I never wanna hear you say,
(Don’t wanna hear you say),
I want it that way

Tell me why…
Ain’t nothin’ but a heartache,
Ain’t nothin’ but a mistake,
Tell me why,
I never wanna hear you say,
(Never wanna hear you say it),
I want it that way

‘Cause I want it that way

➨Lyrics My Love:
An empty street, an empty house
A hole inside my heart
I’m all alone, the rooms are gettingsmaller.
I wonder how, I wonder why, I wonder
where they areThe days we had, the songs we sang
together.(oh yeah)And all my love, I’m holding on forever
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once
again… my love.

➨Lyrics Beautiful In White:
Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak
In that very moment I found the one and
My life had found its missing pieceSo as long as I live I’ll love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now to my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white
Tonight

➨Every Day I Love You:
I don’t know, but I believe
That some things are meant to be
And that you’ll make a better me
Everyday I love you

I never thought that dreams came true
But you showed me that they do
You know that I learn somethng new
Everyday I love you

‘Cos I believe that destiny
Is out of our control (don’t you know that I do)
And you’ll never live until you love
With all your heart and soul.

It’s a touch when I feel bad
It’s a smile when I get mad
All the little things I am
Everyday I love you

Everyday I love you boy
Everyday I love you

‘Cos I believe that destiny
Is out of our control (don’t you know that I do)

And you’ll never live until you love
With all your heart and soul

If I asked would you say yes?
Together we’re the very best
I know that I am truly blessed
Everyday I love you
And I’ll give you my best
Everyday I love you

➨Lyrics As Long As You Love Me:
Although loneliness has always been a friend of mine
I’m leaving my life in your hands
People say I’m crazy and that I am blind
Risking it all in a glance
And how you got me blind is still a mystery
I can’t get you out of my head
Don’t care what is written in your history
As long as you’re here with me

[Chorus: All] I don’t care, who you are, where you’re from
What you did as long as you love me
Who you are, where you’re from
Don’t care what you did as long as you love me

[Verse 2: Brian with Kevin] Every little thing that you have said and done
Feels like it’s deep within me, ooh, ooh-ooh
…………………………….

#เพลงรกยค #เพลงรกเกาทดทสดในโลก #เพลงอมตะทไพเราะทสดในชวงเวลาทนาจดจำ

Từ khóa tìm kiếm: love songs 2021,best love songs 2021,love song 2021,love song,best love song,love songs,best love songs,romantic song,romantic songs,collection love songs,love songs ever,english love songs,best songs 2021,best song 2021,2021 love songs,romantic love songs 2021,best love songs of all time,love songs playlist,westlife,romantic songs 2021,love songs collection,top 100 romantic love songs 2021,best english love songs 2021,love songs 2021 playlist